เข้าสู่ระบบ

`

ทำข้อสอบฟรี

มาร่วมเป็นคู่ค้ากับเรา

เรียนรู้เพิ่มเติม

การรับประกันผลลัพธ์

neo Professional คือ แอปพลิเคชั่นการเรียนภาษาอังกฤษที่แรกของโลกที่รวมการเรียนด้วยตัวเอง

ซึ่งขับเคลื่อนด้วยการทำงานของ AI ที่มีการปรับเหมาะให้เข้ากับผู้เรียนไว้กับการเรียนกับโค้ชออนไลน์ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่ที่ผนวกการทำงานระหว่างโค้ช AI และโค้ชผู้สอน

neo Professional ถูกออกแบบขึ้นสำหรับผู้เรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาไปจนถึงคนวัยทำงาน

ที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษให้ประสบผลสำเร็จอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

neo Professional รวมรวบทุกอย่างไว้ในโปรแกรมเดียวและใช้งานง่าย

ผู้เรียนมั่นใจได้ว่า ความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษจะเพิ่มขึ้น 1 ระดับตามกรอบมาตรฐาน CEFR ภายใน 5-7 เดือน

และจะได้รับประกาศนียบัตร CEFR หลังจากเรียนจบ

คำอธิบายความสามารถทางการสื่อสารในแต่ละระดับ ตามมาตรฐานกรอบ CEFR

A1 จะสามารถเข้าใจและสื่อสารเรื่องราวในชีวิตประจำวันได้ สามารถแนะนำตนเองและคนอื่น และตอบคำถามเกี่ยวกับตัวเองและคนอื่นได้
5 เดือนต่อการได้รับ
ประกาศนียบัตรระดับ A1
A2 จะสามารถเข้าใจประโยคที่ใช้บ่อย ๆ และเข้าใจคำศัพท์และบทสนทนาที่ใช้เกี่ยวกับการบอกเล่าเรื่องราวของตนเองได้เป็นอย่างดี สามารถบอกเล่าเรื่องราว ประวัติส่วนตัว และเรื่องราวรอบตัวได้เป็นอย่างดี สามารถสื่อสารในหน้าที่ขั้นพื้นฐานหรือที่ทำเป็นประจำ
5 เดือนต่อการได้รับ
ประกาศนียบัตรระดับ A2
B1 จะสามารถเข้าใจและสนทนา บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับงานที่ทำ เรื่องที่โรงเรียน บทเรียนต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว สามารถสื่อสารในเรื่องราวต่าง ๆ ที่ตนเองสนใจได้เป็นอย่างดี สามารถทำความเข้าใจการนำเสนอหรืออธิบายการใช้งานเป็นลำดับขั้นตอนได้เป็นอย่างดี สามารถอธิบายเรื่องราวในอดีตของตัวคุณเอง และสามารถแสดงความคิดเห็น ให้เหตุผล และอธิบายเรื่องที่ได้อ่าน ได้ฟัง มาได้เป็นอย่างดี
6 เดือนต่อการได้รับ
ประกาศนียบัตรระดับ B1
B2 จะสามารถเข้าใจและค้นหาเนื้อหาหลักจากบทสนทนา แม้จะมีคำพูดหรือคำศัพท์ที่ยากหรือซับซ้อน สามารถสื่อสารและพูดโต้ตอบกับชาวต่างชาติผู้ซึ่งเป็นเจ้าของภาษาได้เป็นอย่างดี อธิบาย นำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน สามารถสื่อสารให้หัวข้อที่หลากหลาย สามารถสร้างคำถามและขอข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องการได้อย่างคล่องและทำความเข้าใจในเนื้อหาหรือคำตอบได้อย่างรวดเร็ว
6 เดือนต่อการได้รับ
ประกาศนียบัตรระดับ B2
C1 จะสามารถเข้าใจในเรื่องราวที่ได้ฟัง และทำสรุปได้แม้ว่าการสนทนานั้นจะยาก สามารถสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งปันไอเดียใหม่ นำเสนองานต่าง ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว สามารถสื่อสารได้อย่างเป็นมืออาชีพใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา สามารถสื่อสารโต้ตอบ และสร้างบทสนทนาเพิ่มเติมกับเจ้าของภาษาได้เป็นอย่างดีไม่มีสะดุด
7 เดือนต่อการได้รับ
ประกาศนียบัตรระดับ C1

Time

TOEIC

IELTS

TOEFL iBT

การรับรองการเรียน DynEd Pro เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน CEFR ซึ่งใช้ในการอธิบายระดับความสามารถในการใช้ภาษาที่พัฒนาขึ้นโดยสภายุโรป